Cristianos sufren persecución por distribuir biblias en calles